หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยเรียบลำเหมืองดาดคอนกรีต(สายหลังบ้านพักข้าราชการตำรวจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกส่วนบุคคล (กระบะบรรทุก/มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน 80-5184 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของเทศบาลเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]จ้างจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]

  (1)