หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 17 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 17 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2