หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)